Oedeemtherapie

Deze behandelmethode wordt toegepast bij: lymfoedeem en lipoedeem

Lymfevocht kan op verschillende manier worden afgevoerd. Dit gebeurd door manuele lymfedrainage, oedeem- en fibrosegrepen, ambulante compressietherapie of medical taping. De behandeling start altijd met manuele lymfedrainage om het lymfevocht af te voeren. Hoe de behandeling wordt vervolgd hangt af van de mate van oedeem en de locatie waar het oedeem is gelokaliseerd.

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een massagetechniek met zacht pompende beweging die het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid stimuleert. Manuele lymfedrainage stimuleert de vochtopname door de lymfevaten en verhoogt de afvoer van weefselvocht.

Ambulante compressietherapie

Ambulante compressietherapie is een combinatie van het zwachtelen van ledematen en bewegen door de patiënt. Deze combinatie stimuleert de afvloed van lymfevocht.

Medical taping

Medical taping is een techniek met plaktape die wordt gebruikt om de afvoer van lymfevocht te bevorderen. Met name op plaatsen waar niet gezwachteld kan worden. Lymfetaping zorgt ervoor dat de huid wordt opgelicht. Hierdoor ontstaat er drukverschil onder de huid met als gevolg dat het lymfevocht zich gaat verplaatsten naar een locatie in het lichaam waar het lymfevocht kan worden opgenomen.

Behandeling van lipoedeem

Afhankelijk van het ziektebeeld en vooral het stadium van het lipoedeem kan oedeemtherapie worden ingezet. Met manuele lymfdrainage (een speciale massagetechniek) of specifieke oedeemgrepen wordt het vocht beter afgevoerd. Hierdoor vermindert de pijn. Tevens kan Medical Taping worden toegepast voor vermindering van de pijn in de benen.

Maak direct een afspraak