Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld uit verschillende informatiebronnen, waaronder vakliteratuur en relevante websites. Eventuele fouten en/of onvolkomenheden kunnen desondanks niet worden uitgesloten.

Olijf, Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website af. Indien u meent aanspraak te kunnen maken op het alleenrecht van een bepaalde tekst of afbeelding, dan verzoeken wij u hierover per e-mail met ons contact op te nemen.